torstai 8. marraskuuta 2012

Vaikuta vuoden 2013 toimintaan!

Hesparton syysvuosikokous on ensi maanantaina, 12.11.2012 uudella kololla klo 18. Kokouksessa valitaan muun muassa lippukunnanjohtaja, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä ja hallitus ensi vuodeksi. Lisäksi kokous vahvistaa ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Mikä on toimintasuunnitelma?


Toimintasuunnitelma linjaa keskeisimmät asiat ja tavoitteet sille, mitä lippukunta tulevana vuonna tekee. Toimintasuunnitelman myötä linjataan painopisteet ja tavoitteet, joiden täyttämiseen ensi vuonna erityisesti keskitytään – esimerkiksi: vuoden loppuun mennessä kaikilla lippukunnan täysi-ikäisillä johtajilla on suoritettuna vähintään partiojohtajan peruskoulutus, tai: lippukunta panostaa tulevana vuonna erityisesti eräilyyn ja retkeilyyn. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan pääpiirteittäin, mitä eri ikäkaudet vuoden aikana tulevat tekemään, sekä mitä yhteisiä tapahtumia lippukunta vähintään vuoden aikana järjestää (esimerkiksi talvileiri, kesäleiri, tarpojaikäkauden retki keväällä, lippukuntaretki syksyllä).

Vahvistaessaan toimintasuunnitelman vuosikokouksessa lippukunnan jäsenistö velvoittaa hallituksen huolehtimaan tavalla tai toisella siitä, että lippukunnan toiminta on arvoiltaan ja painopisteiltään toimintasuunnitelmassa mainitun mukaista ja että vähintään toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat järjestetään. Toki lippukunta voi panna toimeen monia muitakin tapahtumia kuin pelkästään ne, mihin toimintasuunnitelma velvoittaa.

Miksi toimintaa suunnitellaan?


Toiminnan suunnittelu auttaa varmistamaan, että lippukunnan käytössä olevat rahat riittävät koko vuoden ajalle ja että vielä marras-joulukuussakin on varaa järjestää kivoja tapahtumia tai keittää esimerkiksi riisipuuroa joulujuhlaan. Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman yhteydessä myös talousarvion, jossa on laskettu, paljonko lippukunta arviolta tulee käyttämään rahaa esimerkiksi retkiin ja leireihin vuonna 2013, tai paljonko sudenpennuille jaettavat jälkimerkit tulevat vuonna 2013 maksamaan.

Toimintasuunnitelma auttaa myös pohtimaan sitä, paljonko johtajia kunkin ikäkauden ryhmiin tarvitaan vuoden aikana. Jos lippukunnassa aloittaa vaikkapa uusi seikkailijajoukkue syksyn alussa, täytyy tälle ryhmälle sopia ajoissa johtajat. Samoin kesä- ja talvileirit sekä retket ja vaellukset vaativat innokkaita tekijöitä. Yleensä kesäleirin suunnittelu aloitetaan jo vuoden alussa, jotta esimerkiksi leiripaikat ja bussit saadaan varattua käyttöömme.

Miten minä voin vaikuttaa?


Lippukunnan toimintaan voi vaikuttaa sekä ehdottamalla että äänestämällä. Ensi maanantain vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat lippukunnan sääntöjen mukaan kaikki vähintään 15-vuotiaat lippukunnan vuoden 2012 jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Kokouksessa on kuitenkin puheoikeus myös alle 15-vuotiailla jäsenillä, joten toimintaehdotuksia ja lisäyksiä toimintasuunnitelmaan voi esittää vielä paikan päällä niin halutessaan.

Ne lippukunnan jäsenet, jotka täyttävät vuonna 2013 vähintään 17 vuotta, voivat asettua ehdolle myös lippukunnan hallitukseen. Hallitus vastaa muun muassa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja lippukunnan hallinnosta vuoden aikana.

Kiinnostaako sinua tietää, kuka lippukuntaamme tammikuusta alkaen johtaa tai mitä tapahtumia lippukunta sinullekin ensi vuonna järjestää? Tule paikan päälle vuosikokoukseen! Samalla voit tavata partiokavereita ja nauttia namiherkkutarjoiluista.